Name:भारत इन्द्रसेन वाकसे माकर्ध्वज चींचवण

अंह पवार साहेब दिवसाचं स्वप्न चांगलाया चालू द्या. तुमच्या घरातले सगळेच राजकारण करतील नाही तर काय ?? बाकी कार्यकर्ते काय झेंडे धरआयालाच ठे वाले की काय ???


Comment /
बातमी वर प्रतिक्रिया द्या